enjoy intelligent tools

Hoe wordt het BT loon voor het Bijzonder Tarief % berekend?

Als een kandidaat het vorig jaar gewerkt heeft, dan wordt op basis van het vorig jaarloon geëxtrapoleerd wat het jaarloon geweest zou zijn bij een volledig werkjaar. Dit gebeurt door het vorig jaarloon te delen door het aantal gewerkte loontijdvakken en het resultaat te vermenigvuldigen met het totaal aantal loontijdvakken van dat type in een jaar.

Voorbeeld: als een kandidaat een vorig jaarloon heeft van EUR 5000,00 en 23 weken gewerkt heeft dan is het jaarloon: EUR 5000.00 / 23 *52 = EUR 11304.35

Als een kandidaat in het vorig jaar niet gewerkt heeft, dan wordt er geëxtrapoleerd op basis van het loon op de eerst verloonde declaratie.

Het BT Loon wordt dan als volgt berekend: 40 werkuren/week x 52 weken/jaar x uurloon + 8% vakantiegeld.

Bij deze berekening wordt derhalve uitgegaan van 40 werkuren per week. Deze berekening van het BT loon wordt gedaan op basis van het Handboek Loonheffingen.

Let wel het BT loon kan enkel als een inschatting bepaald worden, FlexService kan niet weten hoeveel een kandidaat daadwerkelijk in een jaar gaat werken.
Het is aan te raden de BT lonen te controleren en zo nodig aan te passen in de module Kandidaat, tab Verloning BO, ondertab Bijzonder tarief.