enjoy intelligent tools

Hoe kan ik snelfuncties en modulen toevoegen in de toolbar?

In FlexService is het mogelijk om een kolom zichtbaar te maken waarin alle modulen getoond worden waar je als gebruiker voor geautoriseerd bent. Hiervoor klik je op Toon en vervolgens op Modulen.

Er is ook een mogelijkheid om snelkoppelingen samen te stellen. Indien de Snelkoppelingsbalk nog niet zichtbaar is klik je op toon en vervolgens kies je voor snelkoppelingen. De snelkoppelingsbalk verschijnt links in het scherm.

Als je met de rechtermuisknop in de snelkoppelingsbalk klikt, krijg je de mogelijkheid om een bar toe te voegen, te hernoemen of weg te halen. Een bar die is toegevoegd kun je voorzien van een eigen naam. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de bar en kies voor ‘bar hernoemen’. Vervolgens kun je een eigen naam opgeven.

Om hier vervolgens snelkoppelingen te kunnen toevoegen selecteer je de gewenste module in de kolom FlexService modulen en daarna kun je deze in de bar slepen waar de module in ondergebracht moet worden.

Als je de snelkoppeling wilt verwijderen selecteer je de module in de desbetreffende bar en via rechtermuisknop kies je er voor de snelkoppeling te verwijderen. Als je een bar wilt verwijderen, selecteer je de bar en via de rechtermuisknop kies je voor bar verwijderen.

Meer functies ontdekken? Volg de FlexService training!Meer info