enjoy intelligent tools

Ken jij je talenten?

Haal meer uit je kandidaten
met de MatchQ TalentIndicator!

Test je eigen talent! Probeer de MatchQ TalentIndicator!

Met onze unieke gedragsindicator bieden we inzicht in talent. Inzicht dat uiterst relevant is voor de selectie, training, ontwikkeling en doorstroom van medewerkers. MatchQ is specialist op het gebied van (pre-)selectie en talent insights en biedt een online platform met op maat in te richten assessment modules.

Ken jij jezelf?

Met het gedragsassessment van MatchQ krijg je inzicht in jouw gedragsvoorkeuren.

We voorspellen gedrag en performance

Denkstijl

Wat is de intuïtieve gedragshouding die de kandidaat het beste kenmerkt? Zien we een praktische, uitvoeringsgerichte mentaliteit of juist het vermogen om tot creactieve oplossingen te komen?

Vaardigheden

Over welke vaardigheden beschikt de kandidaat? Welke concrete skills springen eruit bij de kandidaat en welke zijn voor verbetering vatbaar?

Drijfveren

In welke situaties haalt de kandidaat het beste uit zichzelf? Waar krijgt hij de meeste energie van? Welke drijfveren zien we terug in het kandidaatprofiel?

Talent Selectie

Als specialist op het gebied van (pre-)selectie biedt MatchQ een online platform met concrete en breed in te zetten assessmenttools. Het flexibele platform biedt een op maat inrichting van het selectieproces, gericht op efficiency en objectivering van werkwijze, verbetering van de kwaliteit van de instroom, verhoging van de benuttingsgraad van de kandidatenpool en reductie van verloop. De benadering is zowel kwantitatief als kwalitatief en de assessments zijn inzetbaar voor ieder functieniveau.

Talent Insights

Met onze expertise en unieke gedragsindicator bieden we organisaties inzicht in (on)succesvol gedrag. Inzicht dat uiterst relevant is voor de selectie, training, ontwikkeling en doorstroom van medewerkers. Een helder begrip van wat succesvolle en minder succesvolle gedragsfactoren zijn binnen een organisatie geeft richting aan recruiters, trainers en managers. Bovendien maakt het duidelijk waar de individuele ontwikkeling van medewerkers op gericht moet zijn.

Talent Improvement

Inzet van MatchQ leidt niet alleen tot betere besluiten in het selectieproces, maar levert ook waardevolle informatie voor de aansturing en ontwikkeling van aangenomen medewerkers. Zittend en instromend arbeidspotentieel zo optimaal mogelijk inzetten en ontwikkelen levert een significante bijdrage aan medewerkerstevredenheid, kwaliteit en verblijfsduur. Onze coach- en talentrapportages bieden hier concrete handvatten voor.

Meer weten?

Wil je graag meer informatie over MatchQ en de mogelijkheden voor jouw bedrijf?
Neem dan snel contact op met een van onze specialisten.

MatchQ is onderdeel van HelloFlex, een online platform bestaande uit slimme online tools voor uitzenders, werkgevers en talenten