enjoy intelligent tools

HelloFlex & MatchQ

select the best candidates

Maak je selectieproces effectiever met behulp van online assessments. Doelgericht testen voor elk functieniveau. Selecteer de beste kandidaten op basis van objectieve dataprofielen en krijg gerichte informatie waarmee je jouw selecties kunt onderbouwen.

  • Voorspel werkgedrag en performance
  • Selecteer kandidaten op basis van data
  • Versnel het selectieproces bij bulkvacatures
  • Learning for the job; ontsluit het volledige potentieel van je kandidatenpool
  • Verlaag je recruitmentkosten aanzienlijk

Maak je selectieproces effectiever met online assessments. Doelgerichte testen voor elk functieniveau. Selecteer de beste kandidaten op basis van je ervaring als recruiter én onderbouw je keuzes met objectieve dataprofielen.

Demo aanvragen Demo Contact Contact

We voorspellen gedrag en performance

Denkstijl

Wat is de intuïtieve gedragshouding die de kandidaat het beste kenmerkt? Zien we een praktische, uitvoeringsgerichte mentaliteit of juist het vermogen om tot creactieve oplossingen te komen?

Vaardigheden

Over welke vaardigheden beschikt de kandidaat? Welke concrete skills springen eruit bij de kandidaat en welke zijn voor verbetering vatbaar?

Drijfveren

In welke situaties haalt de kandidaat het beste uit zichzelf? Waar krijgt hij de meeste energie van? Welke drijfveren zien we terug in het kandidaatprofiel?

Doelgerichte online assessments

MatchQ biedt een breed palet aan assessments die je in elke gewenste combinatie kunt inzetten.
Het uitgangspunt voor elke online assessment is dat deze zo kort is als mogelijk en zo lang als nodig.

Gedragsassessment

Capaciteitentests

Taal- en rekentoetsen

Vaardigheidstoetsen

Multitasking en simulaties

Video pitch en voicelogging

Download de brochure voor een gedetailleerde beschrijving van alle online assessments

HelloFlex MatchQ Profile report

Gerichte vragenlijsten om meer inzicht te krijgen

Met behulp van online vragenlijsten voorspelt MatchQ hoe de persoonlijkheid van kandidaten zich uit in concreet werkgedrag. Je beoordeelt kandidaten dus niet op wie ze zijn, maar hoe ze feitelijk presteren. Afhankelijk van het normgedragsprofiel dat bij een functie hoort, wordt inzichtelijk in hoeverre de kandidaat matcht en waar er ruimte is voor verbetering.Zo kun je steeds weer de beste kandidaten selecteren en de prestaties van je flexwerkers structureel verbeteren.

Person and laptop

Praktijksituaties simuleren om gedrag te voorspellen

Aan elke functie zijn bepaalde basisvaardigheden gekoppeld. Met behulp van MatchQ simuleer je werksituaties om deze functiespecifieke vaardigheden te meten. Een live telefoongesprek kan bijvoorbeeld onderdeel van een online assessment voor een callcenterfunctie zijn. Het doel is om te zien of een kandidaat capabel genoeg is om de informatie correct en tijdig te verwerken. Een effectieve manier om te zien of de kandidaat over de juiste skills beschikt voor de functie.

home3

Online video om een beter beeld te krijgen

Is de persoonlijke presentatie van de kandidaat van belang voor het selectieproces? Breid je online assessment dan uit met een online video pitch. MatchQ voegt de opname automatisch toe aan het kandidaatprofiel zodat je ook lichaamshouding, mondelinge expressie en algemene uitstraling kunt beoordelen. Zo krijg je een nog beter beeld van de kandidaat, zonder dat je eerst een kennismakingsgesprek op locatie hoeft in te plannen.

HelloFlex MatchQ Gedragsprofiel

Stel het ideale profiel voor elke functie vast

Aan de hand van het succesvolle en minder succesvolle werkgedrag van de huidige werknemers en de wensen en eisen van je opdrachtgevers, kun je met MatchQ een normprofiel voor elke functie opstellen. Met het online assessment genereer je van elke sollicitant of kandidaat een objectief gedragsprofiel. Door het gedragsprofiel te vergelijken met het normprofiel zie je direct of de kandidaat bij je opdrachtgever past en maak je de juiste selecties. Slimme algoritmes kunnen je hierbij helpen door kandidaten met de hoogste risicofactoren vroeg in het selectieproces uit te filteren.

Wist je dat je met MatchQ ...

de werving- en selectiekosten met 60-80% kunt reduceren?

Bespaar kostbare tijd met een snel en doelgericht selectieproces. Voer alleen gesprekken met de meest geschikte kandidaten voor je opdrachtgevers.

het aantal gesprekken in het recruitmentproces kunt halveren?

Breng het aantal gesprekken dat nodig is voor een hire van 3 terug naar 1,2. De gesprekken zijn korter en gaan gerichter in op de drijfveren van de kandidaat.

zeer nauwkeurig een normprofiel voor een functie kunt opstellen?

Concreet wensgedrag wordt vertaald naar een objectief normprofiel dat niet alleen de match van een kandidaat aangeeft, maar ook in hoeverre de kandidaat zich op dat profiel nog kan ontwikkelen.