enjoy intelligent tools

Moet ik zelf nog iets aanpassen als ik een 65+-er uitzend?

Moet je de verloning voor een 65+-er moet aanpassen? FlexService heeft hier automatische functies voor ingericht. 

FlexService stelt aan de hand van de leeftijd vast, dat iemand 65+ is en past automatisch de verloning voor deze persoon aan. Op het tabblad Verloning (BO) kunnen premies worden uitgezet en kan worden aangevinkt dat iemand WAO-vrij is.

Premies WW, WAO en pensioenpremie (met uitzondering van premie Zvw) worden automatisch niet meer berekend. In de verloning wordt dit ondervangen. Een apart model voor 65-plussers is in principe niet nodig. Als je een andere kostprijsfactor wilt hanteren voor 65-plussers, kan dit wel een reden zijn voor een apart model.

Meer functies ontdekken? Volg de FlexService training!Meer info