enjoy intelligent tools

Welke FlexService Rapporten zijn handig bij de Wtl en LIV?

Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). De LIV-regeling is ingegaan op 1 januari 2017.

De regeling geeft werkgevers recht op een LIV van maximaal € 2000 als aan de voorwaarden voor het LIV wordt voldaan. In 2018 zal het UWV op basis van de gegevens in de loonaangifte van 2017 de door de werkgever te ontvangen bedragen voor het LIV vaststellen.

In FlexService zijn de Rapporten 3882 Lage-inkomensvoordeel en 3882 Lage-inkomensvoordeel detail toegevoegd. Deze rapporten kunnen een indicatie geven van de stand van zaken rond het LIV.
aangemaakt.

Je kunt de rapporten in gebruik nemen via de module Rapport. Hier kun je, als autorisatie op rapporten is ingesteld, de rechten opgeven. De rapporten vallen onder de managementinformatierapporten. Een selectie is mogelijk op jaar (vanaf 2017), kandidaat, administratieve eenheid en het bureau waaronder de loonaangifte wordt gemaakt. De rapporten gaan uit van de informatie die in de loonaangiften is opgenomen en zullen dan ook pas gegevens tonen of aanvullen als er loonaangiften zijn aangemaakt.

Meer functies ontdekken? Volg de FlexService training!Meer info