enjoy intelligent tools
Ga via Admin naar Rollen.

Selecteer de rol waarvan je de autorisatie wilt aanpassen.

Kies binnen die rol voor het tab Toegang.

PasĀ onder Kandidaat de autorisatie aan met de schuifknoppen.