enjoy intelligent tools
Ga onder Gebruiker naar Documenten en kies voor Instellingen. Je krijgt een overzicht te zien van alle typen documenten.

Selecteer het document waarvoor je de bewaartermijn wilt instellen. Geef de bewaartermijn in dagen op. HelloFlex rekent dit automatisch om naar jaren. Kies voor Opslaan.

De nieuwe bewaartermijn is ingesteld! HelloFlex zal deze bewaartermijn vanaf nu hanteren voor alle documenten van dit type.