Altijd volgens afspraak

Afspraak is afspraak! Met Deals verloon en factureer je automatisch volgens de juiste tarieven en marges.

Minimaliseer de kans op fouten

Omdat je gebruik maakt van actuele informatie, verklein je het aantal fouten in de facturatie en verloning.

Inzage met slechts één klik

Nooit meer oeverloos graven in actuele offertes. Importeer met één klik alle gemaakte klantafspraken.

Correct verlonen en facturen: no big deal met Deals

Of het nu gaat om uitzendkrachten of om opdrachtgevers, als intermediair wil je correct handelen volgens de prijsafspraken die je met hen hebt gemaakt. HelloFlex Deals zorgt ervoor dat je automatisch volgens de juiste prijsafspraken verloont en factureert. Deals gebruikt de standaard prijsafspraken die contractueel zijn vastgelegd. Omdat het uitgangspunt altijd de actuele tarieven en marges zijn, is de kans op vervelende missers minimaal. Daarbij voorkomt Deals onnodig uitzoek- en/of correctiewerk en maakt het je contract management weer net dat beetje efficiënter.

Meer weten?

Meer weten over Contract Management? Wij nemen graag de tijd om de mogelijkheden met jou te verkennen! Laat je gegevens achter en onze specialist neemt snel contact met je op om de details door te spreken.