HelloFlex

Nieuwsbrief jaarovergang 2021 - 2022

Nieuwsbrief jaarovergang 2021 - 2022

Release data UBplus jaarovergang

De volgende release data staan op dit moment ingepland voor de jaarovergang 2022:
– Versie 7.1 vanaf nu – jaar 2022 beschikbaar in een testadministratie. Hier zal ook het stappenplan aan worden toegevoegd.
– Versie 7.2 op 27-12-2021 – jaar 2022 geheel beschikbaar, inclusief bijgewerkte help.
– Versie 7.2 – A op 27-01-2022 – loonaangifte toegevoegd.

Het stappenplan van 2021-2022 is tevens terug te vinden op de website. 

Let op: alle data zijn onder voorbehoud.

Aanpassing fase systeem

Fase A/1-2
Deze gaat terug van 78 naar 52 weken, waarbij 2022 een overgangsjaar is. Overeenkomsten die worden afgesloten in 2021 vallen tot en met 31 december 2022 nog onder het oude regime. Overeenkomsten die vanaf 3 januari 2022 starten vallen onder het nieuwe regime.

Fase B/3
De fase B/3 gaat terug van 4 naar 3 jaar. 2022 wordt een overgangsjaar. Fase B/3 overeenkomsten die in 2021 worden afgesloten, houden een looptijd van 4 jaar. Fase B/3 overeenkomsten die vanaf 3 januari 2022 ingaan vallen onder de nieuwe termijn van 3 jaar.
In fase B/3 mogen, net als nu, maximaal 6 contracten worden afgesloten.
Voor fase B/3 overeenkomsten die in 2021 worden afgesloten met een looptijd tot na 1 januari 2023 geldt een uitzondering, want daarop blijft voor dat contract de huidige 4 jaarstermijn fase B/3 van toepassing.

In UBplus wordt de regeling niet bepaald op basis van dienstbetrekkingen of de uitzending zelf, maar op basis van de ingevoerde contracten:

Indien hier nog geen gebruik van wordt gemaakt, dan zal dit handmatig moeten worden toegevoegd via de werknemer – basisgegevens – fase.

Gedifferentieerde Aof (WAO/WIA) premie

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de basispremie Aof vervangen door een gedifferentieerde premie Aof.

Kleine werkgevers gaan over het premieloon van hun werknemers een lagere premie Aof betalen dan overige (middelgrote en grote) werkgevers. Met deze verlaging komt het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoet voor de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte. Over een aantal uitkeringen, toeslagen en loonbetalingen is een werkgever echter altijd de hoge premie Aof verschuldigd.

De Belastingdienst bepaalt het type werkgever en geeft dit aan in de WHK beschikkingen die inmiddels zijn verstuurd. Het instellen van het type werkgever kan worden gedaan in de premieregels (bestand – systeemfuncties – premies). Default staat deze waarde op “Grote werkgever”.

De premie percentages worden tijdens het uitvoeren van het stappenplan automatisch ingevuld en moeten ook beiden ingevuld blijven staan, ongeacht het type werkgever:

StiPP grondslag en referte periode

Bij het StiPP gaat de referteperiode van 26 weken naar 8 weken. Dat betekent dat kandidaten die op 2022-01-01 (loontijdvak maand) respectievelijk 2022-01-03 (loontijdvakken week en 4-weken) nog in de referteperiode zitten en meer dan 8 weken gewerkt hebben, direct in de basisregeling terecht komen. Dit wordt automatisch toegepast per 2022.

De grondslag waarover het pensioen wordt opgebouwd is gewijzigd. Het SV-loon vormt vanaf het nieuwe jaar de grondslag, met uitzondering van:

– bijtelling auto van de zaak
– werknemer pensioen bijdrage
– het uitgeruilde bruto loon in verband met de ET-regeling
– uitbetaalde reserveringen die zijn opgebouwd tijdens de referteperiode

Er is een overgangsregeling (reserveringen opbouw waarover reeds pensioen is opgebouwd niet in grondslag uitbetaling) van toepassing. Ook de opbouw reserveringen incl. vakantieuren en vakantiegeld dat wordt opgebouwd in de referte periode zit niet in de grondslag bij uitbetaling.

Deze regeling wordt automatisch toegepast. Deze verrekening is terug te vinden via Loon – invoeren cumulatieven.

Een eventuele correctie in de grondslag is terug te vinden in het archief van de werknemer onder loonberekening info – pensioen:

Openingstijden UBplus supportdesk

Op de volgende dagen zijn er afwijkende openingstijden:
23 december – vanaf 15:00 gesloten
24 december – vanaf 16:00 gesloten
31 december – vanaf 16:00 gesloten

Namens Team UBplus wensen wij iedereen hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!