HelloFlex

Nieuwsbrief verlaging WW-Awf premie

Nieuwsbrief verlaging WW-Awf premie

Verlaging WW-Awf premie

Op 25 juni is een wijziging van de AWf-premies definitief aangenomen door de kamer. Dit heeft tot gevolg dat zowel de lage WW-premie als de hoge WW-premie dalen. De verlaging heeft te maken met het vrijvallen van budget, nadat is besloten de baan gerelateerde investeringskorting (BIK) in te trekken. Deze premies zullen daarom worden aangepast in UBplus naar de nieuwe percentages, respectievelijk 0,34% en 5,34%.

Vanaf wanneer de aangepaste premies gehanteerd moeten worden is afhankelijk van de gehanteerde aangifteperiode. Als de aangifteperiode voor de betreffende administratie per maand is zal de verlaging per 1 augustus ingaan. Is de aangifteperiode 4-weken dan geldt de nieuwe premie vanaf 16 augustus.

Wat betekent dit concreet voor UBplus en als klant?

De wijziging van de WW-premies zullen wij middels een generieke aanpassing in de software ondervangen. Deze aanpassing wordt gemaakt in versie 7.1 – A (113). Deze zal in de week van 12 juli worden opgeleverd. Voor klanten die gebruik maken van onze hosting zullen wij zorgen dat de update wordt uitgevoerd. Eigen draaiers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van deze update.

Wat houdt de aanpassing in de software precies in?

Met deze versie worden automatisch nieuwe premieregels aangemaakt met de nieuwe verlaagde premie.
Ingangsdatum van deze nieuwe regels zijn 1 augustus, dan wel 16 augustus, afhankelijk van de aangifte-periode maand/4-weken. De oude premieregels krijgen een geldigheid t/m 31 juli dan wel 15 augustus. De update c.q. het aanmaken nieuwe premieregels vindt plaats per administratie.

Gevolgen voor de kostprijzen

De verlaging van deze premies heeft impact op de kostprijzen.
Vrijwel alle klanten gebruiken automatisch berekende kostprijsfactoren in UBplus. Deze worden automatisch aangepast conform de nieuwe verlaagde premie. Klanten die zelf hun kostprijsfactoren bepalen zullen deze zelf moeten aanpassen.

Mochten er naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen zijn, neem dan contact op met de support desk van UBplus.