HelloFlex

UBplus Updates juni 2021

UBplus Updates juni 2021

In deze nieuwsbrief lees je meer over de volgende punten:
– herinnering Interleave incidenten systeem
– belroute UBplus
– openingstijden supportdesk
– WML 1 juli 2021
– zomer 2021

Herinnering Interleave incidenten systeem

Graag herinneren we iedereen er aan dat sinds 1 maart gebruik wordt gemaakt van het Interleave incidenten systeem. Inloggegevens zijn verstrekt via het opgegeven emailadres. De mailbox van UBplus wordt niet meer gebruikt. Telefonisch is de support desk natuurlijk nog steeds bereikbaar, echter, het kan zijn dat een ticket insturen sneller werkt, zeker op drukke momenten. Het kan ook voorkomen dat we vragen een incident aan te maken.

Enkele voordelen van het incidenten systeem zijn:

1. Betere en snellere klantcommunicatie: de klantcommunicatie loopt gericht en snel. Per incident kan worden gezien wat de voortgang/status is. Een antwoord zal ook in het incident worden toegevoegd en indien meer informatie nodig is zal dit hier ook worden opgevraagd. Indien een collega er niet is, kunnen anderen ook snel inzien wat er al is gebeurd en zaken oppakken.

2. Opslaan van kennis: kent u het gevoel dat u ooit iets aan de support desk heeft gevraagd en niet meer precies weet wat het antwoord was? In Interleave kan er makkelijk gezocht worden naar incidenten en kan er dus ook gekeken worden naar incidenten die al eerder zijn beantwoord. Zo is alle kennis in huis.

Belroute UBplus

We hebben vernomen dat het soms nog onduidelijk is hoe UBplus, en het juiste team, tegenwoordig zijn te bereiken. Vandaar dat hier nogmaals een korte belroute volgt:

UBplus support:
– Bel 088 664 64 00
– kies optie 1. Support
Kies hierna voor het juiste team:
– kies optie 1. Team geel
– kies optie 2. Team groen
– kies optie 3. Team blauw
Kies dan voor juiste support afdeling:
– kies optie 3. UBplus

Openingstijden supportdesk UBplus

De supportdesk van UBplus is dagelijks geopend van 09:00 – 12:00 uur en van 13:00 – 17:00 uur. Uitzondering hierop is de maandagochtend waarbij we pas om 11:00 geopend zijn.

WML 1 juli 2021

Op maandag 21-06-2021 zal de update klaar staan voor download, waarin de minimum lonen geldend vanaf 1 juli 2021 zijn toegevoegd.

Zomervakantie 2021

Het is alweer juni en veel mensen gaan de komende maanden op vakantie. Bedrijven zullen met een kleine bezetting hun werkzaamheden voortzetten en de achterblijvende collega’s zullen vaak cruciale taken van de vakantiegangers overnemen. Maar weten deze collega’s ook daadwerkelijk wat er moet gebeuren en hoe UBplus werkt?

Gedurende de vakantieperiodes krijgt de supportdesk vaak telefoontjes van gebruikers die taken overnemen, zoals bijvoorbeeld de verloning en/of facturatie, maar niet precies weten welke handelingen er verricht moeten worden. Ook onze supportdesk heeft in deze periode een kleine bezetting, terwijl het aantal binnenkomende vragen van klanten gelijk blijft. Onze supportdesk helpt natuurlijk graag, alleen zijn wij niet in de gelegenheid het gehele verloningsproces- en facturatieproces te doorlopen of dit proces uit te voeren. Ons verzoek is dan ook om na te gaan of de collega die je taken overneemt ook echt weet wat er gedaan moet worden. Ga goed voorbereid op vakantie en instrueer je collega (‘s) goed, dat voorkomt onnodige problemen. Handleidingen met betrekking tot verloning en andere functies in UBplus kunnen hier worden teruggevonden.

Namens team UBplus wensen wij iedereen een fijne zomer toe!