HelloFlex

FlexService Updates - jaarwerk 2019-2020

FlexService Updates - jaarwerk 2019-2020

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest om de FlexService jaarwerkversie 2019-2020 gereed te maken. In vorige Updates hebben we je al het nodige verteld over de Wab en de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten en wat voor impact dit heeft op de FlexService en UBplus 8.0 uitzendsoftware. In deze Updates zetten we de belangrijkste software aanpassingen voor de nieuwe jaarwerkversies voor je op een rij. Verwachte release data jaarwerkversie 2019-2020:
  • dinsdag 17 december 2019 = update 5.0.1951.1
  • donderdag 2 januari 2020 = update 5.0.1951.2*
  • donderdag 23 januari 2020 = update 5.0.1951.3
* Indien noodzakelijk wordt update 5.0.1951.2 op maandag 23 december 2019 vrijgegeven.

De impact van de Wab op FlexService

Per 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. De regering wil het aangaan van een vast contract aantrekkelijker maken voor werkgevers, zodat voor werkenden meer perspectief op zekerheid ontstaat en de negatieve effecten van specifieke vormen van flexibele arbeid worden beperkt. Klik op de link hieronder om meer te lezen over de impact van de Wab op de FlexService en UBplus 8.0 uitzendsoftware.

Afschaffing sectorverloning in 2020

Het is mogelijk dat je een nieuwe sectorindeling heeft gekregen in sector 52 of 45. FlexService faciliteert aanpassingen in de modelmatrix, contracten en reserveringen. Hiermee bestaat de mogelijkheid om contracten en reserveringen geautomatiseerd om te zetten. Klik op de link voor het stappenplan met de diverse scenario’s die van toepassing zijn op het stoppen van sectorverloning.

Nieuwe CAO voor Uitzendkrachten

Om een gelijk speelveld in de branche te creëren, hebben werkgeversorganisaties ABU en NBBU één geharmoniseerde CAO voor Uitzendkrachten (2019-2021) opgesteld. Om je meer inzicht te geven in de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten hebben we een document opgesteld waarin je kunt lezen wat de impact is op de FlexService en UBplus 8.0 uitzendsoftware.

Verloning en facturatie bij de jaarovergang

Het verwerken van de gewerkte uren in FlexService of UBplus 8.0 vindt plaats op basis van verwerkingsweken: dit kunnen 52 of 53 weken per jaar zijn. Een gewerkte week loopt altijd van maandag tot en met zondag. Hierdoor komt het voor dat in de eerste week van het nieuwe jaar of in de laatste week van het oude jaar, er dagen van het voorgaande of komende jaar zitten. Voor de komende jaren geldt het volgende:

Jaarovergang 2019 – 2020 = 30 en 31 december 2019 vallen in week 1 van 2020
Jaarovergang 2020 – 2021 = 1 t/m 3 januari 2021 valt in week 52 van 2020
Jaarovergang 2021 – 2022 = 1 en 2 januari 2022 vallen in week 52 van 2021
Jaarovergang 2022 – 2023 = 1 januari 2023 valt in week 52 van 2022

Afhankelijk van de methode van verlonen en/of factureren zal hier met een jaarovergang op een bepaalde manier mee worden omgegaan. Declaraties die na de jaarovergang worden verwerkt, worden altijd financieel in het huidige verwerkingsjaar opgenomen. Indien gewenst maak je zelf aan het einde van het jaar een inschatting van de nog niet verloonde- en gefactureerde uren. Dit maakt het mogelijk om voor deze inschatting een voorziening te treffen in je boekhouding. Verwerkte nagekomen declaraties moeten handmatig op deze voorziening worden gecorrigeerd.

Weekverloning met weekfacturatie

Week 2019-52 loopt tot en met 29 december 2019 en wordt derhalve verwerkt in week 2019-52. De omzet en kosten vallen daarmee ook in 2019.

Maandag 30 en dinsdag 31 december 2019 vallen in de eerste week van 2020. De gewerkte uren op deze dagen worden dan ook verwerkt in week 2020-01. De omzet en kosten vallen in 2020.

Weekverloning met 4-wekenfacturatie | 4-wekenverloning met 4-wekenfacturatie | 4-wekenverloning met weekfacturatie

Voor deze vormen van verloning en facturatie geldt dezelfde systematiek zoals voor weekverloning met weekfacturatie. Dit betekent dus dat gewerkte uren op maandag 30 en dinsdag 31 december 2019 in het boekjaar 2020 worden verwerkt, aangezien deze uren in verwerkingsweek 2020-01 vallen.

Weekverloning met maandfacturatie

Bij weekverloning met maandfacturatie loopt de verwerking van de uren gelijk met de gewerkte weken. Dit betekent dat de dagen 30 en 31 december boekhoudkundig worden opgenomen in 2020, aangezien de gewerkte uren in de eerste week van 2020 vallen.

Let op: doordat er bij deze verloningsvorm per maand wordt gefactureerd, zal er op de balans van 2019 een saldo blijven staan tussen “nog te factureren omzet” en “gefactureerde omzet“. Deze factuurregels (en dus de omzetboekingen) zijn namelijk al gemaakt bij de verwerking van de gewerkte weken in 2019, maar worden daadwerkelijk gefactureerd in 2020.

Maandverloning en Periodeverloning

Voor maandverloning kan het gebruikelijke schema worden gebruikt, oftewel de gewerkte uren in december 2019 kunnen vanaf 1 januari 2020 worden verloond en gefactureerd. Let op: deze verwerking vindt nog plaats op week 2019-52. Dat betekent dat zowel de kosten als de omzet van de gehele maand december in 2019 moeten worden verantwoord in je boekhouding.

Bij periodeverloning wordt het vaste salaris per maand betaald en zal de facturatie per week of per 4 weken worden gedaan. De week waarin de declaraties worden verwerkt, is bepalend voor het boekjaar waarin de kosten en de omzet worden opgenomen.

Vragen over de jaarwerkversie? Neem gerust contact op.

Indien je specifieke vragen hebt rondom de jaarwerkversie 2021-2022, neem dan contact met ons op via 088 664 64 00.